НОВИНИ

Института по Човешки фактор извършва оценка за психологическа пригодност на пилоти и психологическа подкрепа на екипажите съгласно изискванията на COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1042.

Екипа от авиационни психолози на Института по Човешки фактор имат правата и извършват оценка за психологическа пригодност на пилоти и психологическа подкрепа на екипажите съгласно изискванията на COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1042

На 25.07.2018 г. EASA публикува нови европейски правила за психична пригодност на екипажите Екипа от авиационни психолози на Института по Човешки фактор имат правата и извършват оценка за психологическа пригодност на пилоти и психологическа подкрепа на екипажите съгласно изискванията на COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1042. Новите правила за психологическа оценка целят по-високи нива на безопасност на въздушният транспорт и включват нови разпоредби за по-добра подкрепа на психическата годност на екипажите. Регламентът включва следните мерки за безопасност: Програма за подпомагане: всички пилоти, работещи за европейските авиокомпании, ще имат достъп до програма за подкрепа, която ще подпомага пилотите при разпознаването, справянето и преодоляването на проблеми от професионално и лично естество, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху способността им безопасно да упражняват правата и задълженията си. Проверка за употреба на алкохол: Като допълнителна мярка за безопасност бяха добавени тестове за алкохол на членовете на екипажите за всички европейски и чуждестранни авиокомпании, които летят на територията на Европейския съюз. Тестовете за алкохол вече са добре установена практика в някои държави-членки и с настоящия регламент тестовете за алкохол ще бъдат стандартна мярка за всички държави-членки на ЕС. Психологическа оценка: европейските авиокомпании се задължават да въведат извършването на специализирана психологическа оценка на своите пилоти преди започване на работа. Регламентът включва двугодишен преходен период, за да позволи на авиокомпаниите и държавите-членки да подготвят регламента и да създадат необходимата инфраструктура, за да се съобразят с регламента. EASA ще издаде допустими начини за съответствие и насочващ материал – AMC / GM под формата на решение – за подкрепа на прилагането на новите правила и ще работи с държавите-членки и промишлеността, за да подпомогне прилагането на регламента.

Документа може да намерите на https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/commission-regulation-eu-20181042

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn