псИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ

Психологическа работа

Диагностика

Разлика между консултиране, психотерапия, травматерапия, психиатрична помощ

Методи на работа – системен (фамилна терапия) и екзистенциален подход, ЕMDR, травма-терапия, Мотивационно интервюиране „Разговор за промяната“

При следните затруднения и състояния:

 • Семейни проблеми: със семейство по произход, партньорски взаимоотношения, родители-деца, влошена комуникация.
 • Проблеми в работата – конфликти, взаимоотношения с ръководители, стрес, умора, бореаут и бърнаут.
 • Тревожни състояния – страхови преживявания – социална фобия, страх от загуба на контрол, страх от летене, страх от затворени/отворени пространства, тревожни и депресивни състояния, справяне със загуба и преживени травматични събития, влошено качество на съня, панически атаки, психосоматични симптоми /хипохондрия продължаващи телесни оплаквания.
 • Трудности при адаптация и осъществяване на промяна (след загуби, здравословни проблеми, нужда от спазване на определен режим/начин на живот).

Сертифицирани сме за:

 Личностна и поведенческа оценка

 • MBTI
 • NEO-P-3
 • MMPI
 • Dark Four
 • Устойчивост на стрес

 Качества за рискови  професии

 • PATBA
 • WOMBAT
 • SELECTOR PRO
 • Assessment Center Behaviour
 • Професионален стрес

Защо може да ни се доверите?

Дългогодишен опит в психологическото консултиране, диагностика и психотерапия. Холистичен и комплесен подход на работа.