НОВИНИ

ПСИХО-СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА /PSP/ И ОЦЕНКА НА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ НА ПИЛОТИ СЪГЛАСНО СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКА ГОДНОСТ НА ЛЕТАТЕЛЕН ЕКИПАЖ.

European Aviation Safety Agency Opinion No 14/2016 Aircrew medical fitness recommendations made by the EASA-led Germanwings Flight 9525 Task Force Changes to Regulation (EU) No 965/2012 RMT.0700

На среща на EASA Committee проведена на 20-21 февруари беше утвърдена Регулация на ЕASA относно Становище 14/2016 променящо Регулация (EU) No. 965/2012. Становището разглежда въпросите, свързани с безопасността, идентифицирани при разследването на катастрофата на полет 9525 Germanwings. След публикуването на доклада на Френска служба за разследване и анализ на безопасността на гражданската авиация (BEA) на 6 май 2015 г. работна група създадена в EASA разгледа констатациите в доклада на BEA и оцени адекватността на европейските правила за авиационна безопасност и сигурност. В резултат на извършения анализ на 16 юли 2015 г. на Европейската комисия бяха изпратени 6 препоръки, свързани с правилата за летателните екипажи (Регламент (ЕС) № 1178/2011), както и с правилата за въздушните операции (Air OPS) ) № 965/2012). Това становище предлага само промени в правилата за прилагане на Air OPS (IR OPS), които могат да бъдат обобщени, както следва: Проактивни мерки: Извършване на специализирана психологическа оценка на летателен екипаж преди започване на търговски полети/рейсови условия; Осигуряване и улесняване на достъп до програма за психо-социална подкрепа на летателен и кабинен екипаж; и Извършване на периодични тестове за употреба на психо-активни вещества и алкохол (D & A) на членовете на летателен и кабинен екипаж при наемане на работа. Мерки за проверка за употреба на психоактивни субстанции на членовете на летателен и кабинен екипаж: След сериозен инцидент; След произшествие; При основателно съмнение; и Без предварително съобщаване след проведена рехабилитация и възстановяване на работа. Допълнителна мярка за осигуряване на безопасността: задължителна проверка на случаен принцип за употреба на алкохол от членовете на летателен и кабинен екипаж в рамките на програмата за наземна инспекция 2.4.6. Психологическа оценка на пилотите, като проактивна мярка повишаваща безопасността. Роля и отговорности на операторите. Специализирана оценка с валидни и стандартизирани инструменти. Извършва се или се контролира и валидира от акредитиран или сертифициран психолог с опит в процеса на психологичен подбор на авиационен персонал и познаване на работната среда на летателен екипаж /Директива 2005/36 / ЕО15, за професионалната квалификация на психолозите/. Психологическата оценка се отнася до личността на летателен екипаж, с цел да се гарантира валидно прогнозиране на отговорно и безопасно поведение на пилота по отношение на работната среда. Целта не е оценката да отразява медицинската годност за Клас 1, а да гарантира, че специфичните условия на функциониране на оператора са надлежно отразени в процеса на набиране на персонал. EASA е на мнение, че липсата на познания относно работната среда на летателен екипаж, прави резултатът от оценката невалиден и ненадежден. Отговорността за начина на подбора на персонал по отношение на безопасността е на авиационния оператор. Програма за психо-социална подкрепа след критично събитие на персонала е нова концепция за много оператори. EASA подкрепя поетапно изграждането на програма, която да бъде първоначално за летателен екипаж, с последващо разширяване на обхвата за членове на кабинен състав. Тази програма се разработва съвместно с квалифицирани специалисти имащи правата да оказват психо-социална подкрепа и да притежават необходимите знания, умения и практически опит, които се удостоверяват с документ. Екипа на Институт по човешки фактор разполага с опитни сертифицирани по международните стандарти специалисти, които са правоспособни да извършват оценка на психичното здраве на летателен състав и да консултират АО при създаване и поддържане на програма за психо-социална подкрепа след критични събития.

Елена Пенчева, авиационен психолог

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Още публикации