Психо-социална подкрепа

ПСП – психо-социална подкрепа обобщава оказването на последваща психологическа помощ (консултиране и психотерапия) на всички въвлечени (ин/директно) в критичен инцидент/събитие от сертифицирани психолози/психотерапевти, след оказана Спешна психологическа помощ от обучен кризисен екип „Crisis Support Team LZ“ или „подкрепящ колега“ в Институт по Човешки фактор.

Нашите програми

(Спешна психологическа помощ и ПСП при критично събитие)

ПСП в организации

Изготвяне на програми

Еmployee assistance programmes

(Well-being програми за организацията)

Pilot Peer Support Programme

Индивидуална програма за ПСП в авиацията

Проекти:

  • Проект „Повишаване капацитета за справяне на жените с последствията от преживяно критично събитие” 2013 г.
  • Проучване на нагласите и потребностите за оказване на СПП при критични събития, с цел създаване на единни стандарти за добра практика в ново присъединилите и асоциираните страни към ЕС, 2013 г.
  • Пилотен проект „Изграждане на център за психо-социална подкрепа след критични събития в гр. София”, 2010 г.

ОТЗИВИ