НОВИНИ

Страх от летене, мисли, страхове – огледалния свят на Алиса.

Ние сме устроени да осмисляме ситуациите в които попадаме по два начина. При първият това става невербално, чрез разбиране на идеите и понятията посредством картини и образа. Другият е вербално, чрез речта, звуковете на думите. Когато осмисляме ситуацията невербално, картината търпи ескалиращо развитие. Непрекъснато се добавят нови образи, които обогатяват и разширяват и усилват преживяването, и това се става почти мигновено. Невербалното мислене е неосъзнато мислене. При страх от летене, често човек си представя катастрофична картина, че самолета пропада, пада към земята пада, разпада се. Ситуацията е само в главата, в мисълта, но тялото реагира с единствения познат от милиони години защитен механизъм на заплашваща живота ситуация, като отделя хормоните на стреса, чиято задача е да доставят повече ресурси на организма за да оцелее. Тогава губим способността да разграничим, това което си представяме от актуалната, реалната ситуация. Физиологичните усещания, които се появяват само отново потвърждават реалността на катастрофичните мисли. Въображението предизвиква силни емоционални реакции. Чувствата могат да служат като доказателство, че това което е в ума ни действително се случва. Дори не разбираме, как попадаме в огледалния свят на Алиса, където вече изкривената реалност е единствената реалност, която се случва. Ужасяващи картини заливат съзнанието ни, а времето сякаш е спряло. Това е непосилно и непоносимо! Развива се страх от реакциите ни страх. Страх от високото кръвно налягане, страх от препускащия пулс, страх че се задушаваме, страх че ще се изложим, страх че умираме. Житейският ни опит ни е научил да използваме невербален или вербален начин на мислене, като първичен и вторичен. Това е въпрос на неосъзнат избор. Ако усвоим поведение, при което да използваме вербалния начин на мислене, като първоначална реакция към ситуация, която буди в нас тревожност, стрес и страх, може успешно да контролираме физиологичните реакции на тялото си и да избегнем попадането в илюзорния свят. Обратната реакция на невербално, образно мислене, се превръща в обичайно поведение и все повече влияе на възприемането на ситуациите и качеството ни на живот.

Успешната промяна и преформиране на начините за осъзнаване на ситуациите от образно възприятие на към рационално, както и овладяване на умения за управление на мисли емоции и контрол върху физиологичните реакции може да постигнете в груповите семинари и индивидуални сесии по програма «Полет над страха».

Десислава Георгиева, Елена Пенчева

НАПРАВЕТЕ ПЪРВАТА СТЪПКА! ЗАПОЧНЕТЕ ПРОМЯНАТА СЕГА!НАШИЯТ ЕКИПАЖ ВИ ОЧАКВА!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn