Страх от летене, лято и още нещо…

Ако човешкият мозък можеше прецизно да установи степента на риска на който се излагаме в различни ситуации, вместо да реагира с естественият си механизъм за адаптация, логично е, че пътуването…

Continue Reading Страх от летене, лято и още нещо…

Страх от летене и емоционална реакция

Страх от летене и емоционална реакция Ако човешкият мозък можеше прецизно да установи степента на риска на който се излагаме в различни ситуации, вместо да реагира с естественият си механизъм…

Continue Reading Страх от летене и емоционална реакция

Страх от летене – научено поведение?

Пътниците страдащи от страх от летене започват да изпитват симптоми на безпокойство и страх дълго време преди полета. Споделяли са ми, че седмица по-рано мисълта за полета предизвиква неконтролируем плач,…

Continue Reading Страх от летене – научено поведение?