НОВИНИ

COVID 19 И АВИАЦИЯТА

Нашата подкрепа за колегите!

Изявление на Crisis Support Team LZ към Институт mо Човешки фактор във връзка с COVID-19

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Изправени сме пред предизвикателството на пандемия от COVID-19, която променя обичайния ни начин на живот и влошава благополучието ни. Това е предизвикателство и безпрецедентен тест за авиационната система и за всички, които работят в нея и пътуват. Работните места на авиационния персонал – екипажи, ръководител полети, кабинен екипаж, летищни служби са изложени на риск и авиокомпаниите страдат от спада в резервациите. Мащабни събития, работни пътувания, екскурзии са отложени или отменени и хората пътуват когато е абсолютно наложително. Авиацията е глобална индустрия, всички ние сме засегнати, но бъдете уверени, че това е временна ситуация, която има много предизвикателства, но и възможности. Неизвестността относно етиологията на заразата, начините на разпространие и прогностичност на епидемиологичната обстановка ни прави несигурни и подвластни на крайности от пълно отричане и неглижиране на опасността до страх и склонност към панически действия. Желанието ни да намалим тревожността си, която е адекватна на случващото се, насърчава проявите на опозиционно и рисково поведение, и води до неглижиране на прилагането на превантивните предпазни мерки. Инфекциозните заболявания, свързаната с тях стигма и проявите на паника могат да разделят хората, да фрагментират общностите и да влошат здравата социална динамика. Това възпрепятства ефективното реагиране на предизвикателството на COVID19. Когато обаче всички са застрашени, солидарността, желанието за подкрепа и усещането за съвместност стават доминиращи.
Към настоящия момент няма яснота относно продължителността и резултати от спонтанно самовъзстановяване и лечение на COVID-19. Със сигурност обаче има мерки, прилагането на които могат да възвърнат усещането ни за контрол върху ситуацията и да намалят напрежението.

PAGE 1 Световната здравна организация акцентира на първо място върху прилагането на не фармакологичните мерки целящи ограничаване на последствията и по-нататъшното разпространение на болестта. Отговорността е изцяло споделена и разпределена поравно между държавните институции и личната отговорност на всеки от нас. Мерките, които вече се прилагат по решение на Кризисният щаб за коронавируса в България са незабавно откриване и изолиране на случая, строго проследяване на близки контакти, мониторинг / карантина и симптоматично лечение на засегнатите. Ефективното изпълнение на тези мерки изисква обществена ангажираност и участие на всеки един от нас. Призоваваме ви бъдете отговорни на първо място към себе си, а след това към своите близки, колеги, приятели и социално обкръжение. Тази отговорност се състои в прилагането на следните мерки:

Всеки който почувства неразположение да ограничи незабавно контактите с други хора. Идеята да ходим на работа болни, не е добра и постъпката не е проява на георичност или недосегаемост. С този акт първо вредим на организма си и влошаваме естествените му способностите за бързо справяне, и второ може да бъде фатален за хора със сериозни хронични заболявания независимо от тяхната възраст.
Спазването на лична хигиена не трябва да се възприема като навлизане в личното пространство или укор, че сме немарливи.
Спазването на дистанция от другите, избягването на големите супермаркети и струпването на много хора на близко разстояние, честото миене на ръце, механичното предпазване от биологични секрети, ограничаването на целувките и прегръдките, ограничаването на социалната активност, почистването на дома, дрехите, обувките в дългосрочен план е инвестиция в здраве!
Презапасяването с медикаменти и храни изразходва лимитираните ресурси по неадекватен начин и лишава хора, които наистина са в нужда от жизненоважни лекарства и храни.
Колеги разговаряйте с децата си за това, което се случва в момента и за тяхната лична отговорност. Изградената нагласа, че те по-рядко биват засегнати пряко от COVID-19 не ги прави супергерои. Напротив, може да насърчи тяхното рисково поведение и да ги направи разпространители на болестта с непредвидими последствия.
PAGE 2
Не бъдете гневни на системата на образование и здравеопазване за провалените почивки, групови занимания и учебен процес. Помислете, че вие и вашите родители ще бъдете предпазени от заболяване, благодарение на прилагането на превантивните мерки.
Помагайте с обгрижването на близки и съседи, които са в рисковите групи – поддържайте ежедневен контакт, снабдявайте ги с необходимите лекарства и продукти от първа необходимост, плащайте сметките им и бъдете на разположение.
Призоваваме Ви да се доверявате се на официалните съобщения на Кризисният щаб за коронавируса, на сигурни и проверени източници за информация, като СЗО.
Ние като професионалисти призоваваме заинтересованите страни да търсят възможности, за да помогнат на населението да остане спокойно и да си сътрудничи, като същевременно подкрепяме приемането и прилагането на обективни и ефективни мерки. Наблюдавайки високата тревожност към живото застрашаващия вирус смятаме за наша отговорност предоставянето на услуги за поддържане на добро психично здраве на засегнатите, съобразени с обстоятелствата по следните начини:
• Осигуряване на адекватна психо-социална подкрепа на поставените под карантина лица от авиационния персонал и техните близки чрез задоволяване на основните човешки потребности (приемане, изслушване и информиране). Тази група хора е особено уязвима, тъй като данните показват, че карантината може да причини отрицателни последици за психичното здраве, включително травматичен стрес, объркване и гняв; •
• Предоставянето на ефективна грижа за психичното здраве на авиационния персонал, близките, членовете на семействата на засегнатите и на най-уязвимите групи; •
• Осигуряване на психо-социална подкрепа на авиационния персонал от кризисни психолози и подготвени подкрепящи колеги чрез използването на VoIP технологиите при спазване на указанията за ограничаване на контактите чрез телефонен разговор, Viber, Skype, Whatsapp, • e-mail. Като авиационни психолози, членове на Европейската Асоциация за Авиационна Психология /EAAP/ имаме интерес от подобряване на безопасността, здравето и PAGE 3 благополучието на всички авиационни специалисти: екипажи, ръководител полети, инженерно технически състав, наземни служители и други служители на авиокомпаниите и летищните служби и разбира се пътниците. Изправени сме пред безпрецедентно предизвикателство в авиацията и сме сигурни, че ще се справим, а по-късно ще можем да разгледаме наученото в контекста на авиационната психология и човешкият фактор. Непрекъснато сме във връзка със Съветът на EAAP, Европейската федерация на асоциацията на психолозите (EFPA), СЗО, EASA, Дружеството на психолозите в България, Българската Асоциация по Авиационна и Космическа Медицина и Психология за да можем да реагираме и да ви информираме адекватно за новостите.

Надяваме се, че вие и вашите семейства ще бъдете в безопасност и че авиацията ще стане по-силна и устойчива след това предизвикателство.

• Всеки, който има нужда може да се обърне за безвъзмездна помощ към координаторите на групата за психо-социална подкрепа – Crisis Suport Team LZ на тел. 0889357960, 0886440981, или да пише на e-mail ihuman_factor@abv.bg.

Доказано е, че когато вярват в позитивния изход хората и общностите са креативни, и издръжливи, и имат способността да се справят добре с кризите.
Но моля, не забравяйте, че в условията на глобална заплаха, ефективното и ефикасно справяне се основава на личната отговорност, сътрудничеството, взаимната подкрепа и солидарност!
С уважение и благодарност за разбирането, Десислава Георгиева, Елена Пенчева, Crisis Support Team LZ Институт по Човешки фактор Снимката е от flightradar24

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn