НОВИНИ

CRISIS SUPPORT TEAM LZ

Резюме на работата на екипа за психо-социална подкрепа към 03/04/2020

Crisis Support Team LZ към Секция по Кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България, обединява квалифицирани в областта на кризисната интервенция психолози с над 20 годишен опит в справянето с бедствия и кризи, клинични психолози, фамилни терапевти, травма терапевти, авиационни и училищни психолози. Екипът се активира на 12.03.2020 г. До момента общият брой осъществени контакти със засегнати лица е 100. Разпределение по пол е 15 мъже и 85 жени. Възрастова група 25 – 65 г.

заявен проблем
процентно разпределение

 1. Повишена тревожност 19%
 2. Панически атаки 11%
 3. Загуба на работа и финансови проблеми 10%
 4. Конфликтни ситуации в семейството 7%
 5. Страх за собственото здраве, здравето на близки и деца 6%
 6. Тревога за близките 4%
 7. Страх от социална изолация 3%
 8. Финансови проблеми 3%
 9. Страх от несправяне/безпомощност 2%
 10. Изостряне на психични заболявания 2%
 11. Страх от разпространение на зараза 2%
 12. Тревожност при учители 2%
 13. Умора 1%
 14. Засилена употреба на медикаменти и алкохол 1%
 15. Страх от полудяване 1%
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn