„Човек с проблемите, възможностите с/без действието си е основен фактор в безопасността на полетите“

Основните направления, по които работи екипа на Институт по човешки фактор са подбор и експертна дейност във високорисковата индустрия. Обучение и тренинги за управление на човешкия фактор на персонала във сферата на високорисковата индустрия, с цел гарантиране на безопасността.  Подобряване на условията на труд и работно натоварване. Анализ и оценка на влиянието на работния стрес. Отчитане на човешките фактори при  проектиране и въвеждане в практиката на нови сложни рискови системи. Управление на стреса при критични събития. Преодоляване на негативните реакции при страх от летене. Работа по осигуряване на сигурността на полетите с летателните екипажи, кабинния състав, служителите по режим и охрана на авиокомпаниите и  летищата. Разследване и анализ на причините за авиационни събития от страна на човешките фактори. Членове на нашия екип участват като експерти към „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ към МТИС при разследване на причините за авиационни инциденти и произшествия  от страна на човешкия фактор.

 • Инструктор
 • Командир
 • Съвместимост в летателни екипажи
 • Съвместимост на работно място за ръководител полети
 • Професионални пилоти
 • Любител пилоти
 • Ръководител полети
 • Инженеро-технически състав
 • Кабинен състав

 • Професионални пилоти
 • Ръководител полети
 • Кабинен състав

 • Базови професионални качества
 • Работа с многофакторна задача
 • Личностно-поведенческа оценка
 • Човешки фактори
 • CRM, TRM, DRM

 • Стрес и умора в авиацията

 • Справяне с проблемни пътници

 • Оцеляване при неблагоприятни условия

 • Тероризъм

 • Family Support

  Повече за методите ни за оценяване и използваните методики от ТУК.

   Повече информация относно: 

 • процеса по записване, провеждане и изготвяне на специализирана психологическа оценка за психично здраве и съвместимост на работно място;  
 • разработване и провеждане  на горе-изброените обучения и програми съобразно целите на фирмата и спецификата на работа на обучаемите 

Защо можете да ни се доверите?

Екипът ни е изграден от сертифицирани от EAAP авиационни психолози с над 30 годишен опит в Европа и Африка. Интегрираме биоинформатиката в разработването и подобряването на системи за моделиране и оценка на психичните функции при взаимодействието на човека с машината във високорискова среда. Прецизно анализираме емпирични данни за научни публикации и качеството на работата ни се контролира чрез периодични одити.

Проекти:

Разработване на уеб базирана методика за подбор на оператори за високорискови системи, 2003 г.

Обучение за управление на умората, 2019

Обучение на персонала на АК „България Ер” участващ в оказване на хуманитарна помощ/family support възникване на кризи, аварии и инциденти“, 2015

PREFoCuS – Prevention Distress Fatigue in Civil aviation, Erasmus+ mandate : March 2015

Пилотно изследване съвместимост на екипажи Авио Делта, 2010 г. 

Преглед на всички проекти и публикацииТУК: