* ПСП – психо-социална подкрепа обобщава оказването на последваща психологическа помощ (консултиране и психотерапия) на всички въвлечени (ин/директно) в критичен инцидент/събитие от сертифицирани психолози/психотерапевти, след оказана Спешна психологическа помощ от обучен кризисен екип „Crisis Support Team LZ“ или „подкрепящ колега“ в Институт по Човешки фактор.

(Спешна психологическа помощ и ПСП при критично събитие) 
organisational support
(Изготвяне на програми)
wellbeing, organisational satisfaction, Human Resources
(Well-being програми за организацията) 
Pilot Peer Support Programme, EASA 1042/2018
(Индивидуална програма за ПСП в авиацията)

Проекти:

  • Проект „Повишаване капацитета за справяне на жените с последствията от преживяно критично събитие” 2013 г.
  • Проучване на нагласите и потребностите за оказване на СПП при критични събития, с цел създаване на единни стандарти за добра практика в ново присъединилите и асоциираните страни към ЕС, 2013 г.
  • Пилотен проек „Изграждане на център за психо-социална подкрепа след критични събития в гр. София”, 2010 г.

Преглед на всички проекти и публикации ТУК:

Отзиви:
Николина Шишкова, психолог
Още веднъж благодаря за семинара, за възможността да се запозная с Вас, за сериозността на начинанието, с което сте се заели. Радвам се, че ще бъда част от този екип, защото най-хуманното нещо е да помогнеш на другите, особено когато са в беда.
Ивайло Алексиев, психолог на I-вия български батальон участвал в Ирак
Поздравления за дейността Ви и за Наръчника за оказване на спешна психологична помощ.
Христо Райков, психолог, ентуасиаст по екстремни спортове
Неведнъж съм се сблъсквал с трагедията на хора, засегнати от всякакъв вид бедствия, изискваща адекватна намеса. Аплодирам решителността на световната организация в тази посока. Новата реалност налага нови, по-широки и интегрирани познания за реагиране и оказване на помощ във всичките й аспекти.