Crisis Support Team LZ

Crisi Support Team LZ (CST LZ)

Екип за оказване на спешна психологическа помощ (кризисни интервенции и психо-социална подкрепа) при критично събитие 

  Всеки в живота си се среща с различни по сила и степен на въздействие травмиращи събития. С някои успяваме да се справим успешно сами и ни правят по-силни, други оставят трайни следи в живота ни и дълго време ни пречат на психическото и физическо равновесие, а не рядко и на здравето ни.  

  Преживяването на едно събитие, като критично е много личен процес. За всеки човек неговите проблеми се изживяват с най-голяма сила, защото са дълбоко лични, интимни. И тъй като е процес, се развива във времето. Всеки от нас има защитни механизми и начини да се справя, след критично събитие. Но времето за справяне може да бъде съкратено от навременно оказана професионална подкрепа. 

 

 Оказването на  „Спешна психологическа помощ при критични събития”  ускорява възстановяването и работоспособността на хората с нормални реакции на абнормни събития. Внимавайте кой ви оказва помощ! Дори добронамерено, но непрофесионално извършена, може да задълбочи проблемите, не да ни подкрепи в разрешаването им. Това видяхме в опита си и работата на терен при някои кризисни ситуации през последните години – трагедията на Охридското езеро, кризата със заложниците в банковия клон, трагедиите в Осиково, Златица, Стара Загора, последиците от земетресението край Перник.

 

  След три годишно обучение по проект на EFPA и Европейската комисия, като пълноправни треньори, съгласно разработените стандарти на Дружеството по психология в България – Секция по Кризисна интервенция,  проведохме и провеждаме обучение  на специалисти по Спешна психологическа помощ при критични събития”.

 

  За да можем да приложим европейските стандарти в тази сфера подготвихме  специалисти за изграждане на национална мрежа (Crisis Support Team LZ).

   

  Разработваме програми за управление на стреса при критични събития, съобразно спецификата и нуждите на дадена професионална сфера.

Акредитирани обучители и основатели на CST LZ