Pilot Peer Support Programme

Програма за ПСП в авиацията (Pilot Peer Support Programme)

Във връзка с въвеждане на регулация (EU 2018/1042) на EASA, удължена поради извънредната ситуация (EU 2020/745), става задължително въвеждането на Pilot Peer Support Programme (PPSP) за всеки АО/авиационен оператор/ до 14.02.2021 г. Институт по човешки фактор предлага цялостна програма съгласно изискванията на регламента.

Високо рискови индустрии като Авиацията, осигуряват силно специализирани и надеждни обучения за справяне с извънредни ситуации в специфичния контекст на работа, целящи обезпечаването на безопасността на полетите. Благодарение на тези обучения авиационният персонал притежава уменията за успешно справяне в ситуации с повишен стрес при всякакви неблагоприятни обстоятелства.

При преживяване на инцидент/произшествие, обаче, тези ситуации стават травматични, надвишавайки ресурса и възможността за справяне на авиаторите. Това би могло да причини сериозни негативни последствия свързани с липса на увереност, чувство за неефективност, влошено представяне в работата и цялостното психо-емоционалното състояние на авиатора, който е свикнал да постига високи резултати и да се справя успешно във всякакви ситуации.

При наличие на проблеми, извън работа (лични/семейни),   натрупаните уменията за справяне в контекста на работа не винаги  могат да помогнат в справянето с проблеми от друг тип естество. Тези проблеми извън работа, обаче, биха могли да повляят негативно изпълнението и застрашат безопастността, поради което стават и обект на превенция след оценка от сведенията на Germanwings.

Проучвания свидетелстват още и за това, че авиационния персонал освен, че е подложен на по-висок стрес, преживява  и подобни нива на психични проблеми както останалата част от популацията.

Поради стигмата, свързана със страха от загуба на лиценз и препитание при наличие на психологически проблем, авиаторите са склонни да прикриват проблем (личен, семеен, травматично преживяване в работа). По този начин не психологическия проблем, а страха от споделянето му става проблем, който обикновено би могъл да се преоодолее чрез навременен разговор и подкрепа от колега, който също е част от авиационната система и трениран в оказването на такъв тип подкрепа (при по-сериозни случаи авиационен психолог). 

Тъй като страха от загуба на лиценз поради сериозни психологически проблеми е реален, а програмата е насочена именно към навременна психологическа подкрепа, е важно съдействието на авиационните оператори при изграждането и поддържането на организационна култура, която да насърчава и улеснява достъпа до такъв тип подкрепа. Ефективността на програмата зависи от това да се промени  негативната нагласа от типа „ще загубя лиценз, ако споделя“ към „ще запазя лиценз, благодарение на това, че ще споделя и преодолея предизвикателството в дългосрочен план“. По този начин се изгражда доверие не само в самата програма, но и допринася за културата на АО във връзка с безопасността. 

Поради тази причина при изготвянето на такъв тип програма е задължително да се вземат предвид предизвикателствата около подобен тип негативна нагласа, а също така и да се подпомогне процеса свързан с внедряването и поддъражането на подходяща атмосфера в самата организация. Институт по Човешки Фактор предлага изготвяне, имплементиране координиране, управление и мониторинг на Peer Support Programme съгласно горе посочения регламент по EASA в зависимост от спецификите и потребностите на АО. 

 

Научете повече за изготвената от нас програма по EASA (EU 2018/1042 & 2020/745) тук:

Наши клиенти и партньори