Очаквайте скоро нашата иновативна програма ...

MY

 

Silence inside of me

Makes me more

Adaptive

Resilient and helps me

To achieve that

 

Lifestyle which is

Inspired by environment fulfilled with

Fabulous

Experiences

Wellbeing program, Mental Health

Съвременния живот е все по-динамичен – бързи темпове на развитие и промени, нарастваща информационна претовареност и ежедневие  изпълнено с критични ситуации от различен характер.

 

Усещането ни за благополучие се влияе от много компоненти. В нашата програма My Smart Life ще обогатите знанията и уменията си в поддържане на екологично равновесие между личен живот-работа-здраве-отношения.

 

Програмата има две основни направления – индивидуално израстване и повишаване на културата по безопасност и качество на живот на служителите в организацията.