За нас

Ние сме екипът на Институт по човешки фактор. Благодарим Ви, че избрахте да научите повече за нас. Притежаваме над 30 годишен опит в управлението на човешкия фактор в специализираната сфера на авиацията и високорисковите системи. Авиацията е изискваща сфера, подчинява се на строго определени правила, които гарантират безопасността на полетите и опазването на човешкия живот. Опита ни, съчетан с квалификацията ни на авиационни, кризисни психолози и терапевти, ни дава възможност да адаптираме знанията и уменията си и в други сфери от живота. За реализирането на проектите си работим с доказали се професионалисти.

Авиация и безопасност

Притежаваме дългогодишен опит, на базата на който създадохме прецизна методика за оценка на професионално значими качества за рискови професии. От 1988г. екипа участва в разследване на авиационни събития. От 1995г. провеждаме обучения по CRM, TRM, DRM.

Психология и Психотерапия

Екипа предлага консултиране и психотерапия (системен и екзистенциален подход), EMDR терапия, травма-терапия, мотивационно интервюиране "разговор за промяната". Извършваме диагностика със стандартизирани тестове и квалификация в съответствие с изискванията на Националния тестов комитет към Дружеството на психолозите в България.

Peer Support Programme

От 2014г. екипът предлага цялостни решения по разработката, внедряването и управлението на Peer Support Programs (психо-социална подкрепа) в авиациата. Обучихме и основахме Crisis support team LZ за оказване на психо-социална подкрепа на засегнати след преживяно критично събитие.

My smart life

Програма My Smart Life е създадена с цел обогатяване на знания и умения за поддържане на екологично равновесие между личен живот-работа-здраве-отношения. Програмата има две основни направления - индивидуално израстване и повишаване на културата свързана с безопасността и качеството на живот на служителите в организацията

Програма "Полет над Страха"

Богатия ни опит в областта на психологията ни даде възможност през 2010 г. да създадем програмата „Полет над страха“. До днес тя е единствената, съчетаваща опита на експерти от авиациата. Над 90% от клиентите ни се справят с негативните си преживявания, а някои от тях вече са част от авиационната система.

Публикации и проекти

Екипът разработва и провежда емпирични изследвания, участва активно в европейски и национални проекти в сферата на безопасността, психо-социална подкрепа и подобряване на благополучието.

Основатели на Институт по Човешки Фактор

АВИАЦИОНЕН ПСИХОЛОГ, ЕААР AP 042/2005 Психолог BG-RP 0470, ISCO 2634-6001; Фамилен психотерапевт 2634-6004; Клиничен психолог 2634-6002; EMDR практик, кризисен психолог, преподавател по Човешки фактор; CRM инструктор.

Елена Пенчева, н. с. I ст.

АВИАЦИОНЕН ПСИХОЛОГ, ЕААР AP 047/2007 Психолог BG-RP 0565, ISCO 2634-6001; Фамилен психотерапевт 2634-6004; Клиничен психолог 2634-6002; Кризисен психолог ICISF MN: 45417; EMDR практик, преподавател по Човешки фактор, CRM инструктор.

Десислава Георгиева

Нашите партньори