Страх от летене, мисли, страхове – огледалния свят на Алиса.

Ние сме устроени да осмисляме ситуациите в които попадаме по два начина. При първият това става невербално, чрез разбиране на идеите и понятията посредством картини и образа. Другият е вербално,…

Continue Reading Страх от летене, мисли, страхове – огледалния свят на Алиса.