Страх от летене, лято и още нещо…

Ако човешкият мозък можеше прецизно да установи степента на риска на който се излагаме в различни ситуации, вместо да реагира с естественият си механизъм за адаптация, логично е, че пътуването…

Continue Reading Страх от летене, лято и още нещо…